746/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Lag om ändring av 7 § i firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 § 1 mom. i firmalagen av den 2 februari 1979 (128/1979), sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1076/1994, 1302/1994, 148/1997 och 1492/2001, en ny 7 b-punkt som följer:

7 §

Utöver vad annorstädes är stadgat i lag gäller angående utformningen av firma:


7 b) i fråga om ett europabolags firma vad som bestäms i artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag;Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004
EkUB 13/2004
RSv 107/2004
Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.