725/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om upphävande av lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen av den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen om gottgörelse för bolagsskatt tillämpas vid beskattningen av dividendtagare och redovisningar enligt lagen om skatteredovisning (532/1998) för skatteåret 2004 och tidigare år.

Bestämmelserna om bolag som delar ut dividend, vilka ingår i 3 kap. i lagen om gottgörelse för bolagsskatt, tillämpas på dividend som delats ut före denna lags ikraftträdande.

Sådan i 5 § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt avsedd oanvänd gottgörelse som uppkommit senast under skatteåret 2004 dras av från inkomstskatter som påförts för senare skatteår, varvid de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas.

RP 92/2004
FiUB 12/2004
RSv 117/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.