720/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av 39 § i förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 39 § i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 897/2001, ett nytt 4 mom. som följer:

39 §
Skattens belopp och påförande av skatt

Från förmögenhetsskatten avdras den för samma skatteår fastställda inkomstskatten för dividend som med stöd av 33 b § i inkomstskattelagen skall betraktas som kapitalinkomst. När den inkomstskatt som skall avdras räknas ut görs från dividendinkomsten inga avdrag som gäller inkomst eller skatt. Från förmögenhetsskatten avdras högst det belopp av skatt som debiterats utgående från kapitalinkomsten.


Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2004.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2005.

RP 92/2004
FiUB 12/2004
RSv 117/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.