657/2004

Given i Helsingfors den 13 juli 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994)

upphävt jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004 (209/2004) som givits den 29 mars 2004 ochbeslutat:

1 §
Fiske för livsmedel

Fiskefartyg under finsk flagg eller fiskefartyg registrerade i Finland får inte bedriva trålfiske efter strömming och vassbuk på Östersjön och i Bottniska viken norr om 59°30'N latitud (ICES delområde 29N-31) under följande tidsperioder:

1) 16.7―13.8; och

2) 19.8―31.12 varje vecka från torsdag kl. 12.00 till följande lördag kl. 6.00.

2 §
Riktat foderfiske

Med avvikelse från 1 § får fiskefartyg inte bedriva riktat foderfiske efter strömming och vassbuk med trålfiskeredskap under följande tidsperioder:

1) 16.7―5.9; och

2) 9.9―31.12 varje vecka från torsdag kl. 12.00 till följande söndag kl. 6.00.

3 §
Bottenviken

Med avvikelse från 1 och 2 § får fiskefartyg vars längd mellan perpendiklarna understiger 17 meter bedriva trålfiske efter strömming och vassbuk I Bottenviken norr om 63°30'N latitud (ICES delområdet 31) under perioden 16.7―2.9 varje vecka från lördag kl. 6.00 till följande torsdag kl. 12.00.

4 §
Fiske för livsmedel i Östersjöns huvudbassäng

Fiskefartyg under finsk flagg eller fiskefartyg registrerade i Finland får inte bedriva trålfiske efter strömming och vassbuk i Östersjöns huvudbassäng söder om 59°30'N latitud (ICES delområde 22-29S) under följande tidsperioder:

1) 16.7―13.8; och

2) 19.8―31.12 varje vecka från torsdag kl. 12.00 till följande lördag kl. 6.00.

5 §
Riktat foderfiske i Östersjöns huvudbassäng

Med avvikelse från 4 § får fiskefartyg inte bedriva riktat foderfiske efter strömming och vassbuk med trålfiskeredskap.

6 §
Definitioner

I denna förordning avses med riktat foderfiske efter strömming och vassbuk trålfiske

1) som bedrivs med trålfiskeredskap med under 32 millimeters maskstorlek,

2) där den strömmings- och vassbuksfångst som fåtts under en oavbruten fångstfärd i sin helhet inte sorteras senast i hamnen, eller av särskilda skäl som arbetskrafts- och näringscentralen godtagit i en förädlingsanläggning för livsmedel, i storleksklasser enligt fastställda bestämmelser, eller

3) där den till livsmedel sorterade strömmings- och vassbuksfångstens del i fartyget och hamnen inte förvaras och behandlas enligt de bestämmelser som utfärdats om fisk avsedd till livsmedel.

Med avvikelse från 1 mom. anses en sådan strömmings- och vassbuksfångst som lossas i en hamn utanför Europeiska unionen inte vara riktat foderfiske om fisken används till livsmedel.

Med avvikelse från 1 mom. 1 punkten tillämpas inte bestämmelsen om maskstorlek i Bottenviken norr om 63°30'N latitud (ICES delområdet 31).

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2004 och är i kraft till den 31 december 2004.

Genom detta förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk år 2004 (209/2004) som givits den 29 mars 2004.

Helsingfors den 13 juli 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskeriråd
Harry Kaasinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.