648/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om rehabiliteringspenning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 27 mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/1991) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1579/1993, samt

ändras 1 § och 2 § 1 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om utkomstskydd under tiden för rehabilitering för de som är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen (364/1963).

2 §
Förmåner

Rehabiliteringspenning betalas under de förutsättningar som anges nedan för den tid som personen i fråga på grund av rehabilitering är förhindrad att arbeta för egen eller annans räkning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 76/2004
ShUB 17/2004
RSv 115/2004

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.