632/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Tyskland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av justitieministern, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 25 februari 2004 ingångna överenskommelsen mellan republiken Finland och Tyska förbundsrepubliken om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information, som godkänts av riksdagen den 21 juni 2004 och godkänts av republikens president den 24 juni 2004 och beträffande vilken godkännandet har anmälts till Tyska förbundsrepublikens regering den 1 juli 2004, träder i kraft den 16 juli 2004, så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 24 juni 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Tyskland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information (587/2004) träder i kraft den 16 juli 2004.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 97/2004)

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.