631/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet om skydd för och utbyte av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av justitieministern, föreskrivs:

1 §

Den i Paris den 19 augusti 2002 ingångna överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet om skydd för och utbyte av säkerhetsklassificerad information, som godkänts av riksdagen den 21 juni 2004 och ratificerats av republikens president den 24 juni 2004 och beträffande vilken ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Frankrikes regering den 2 juli 2004, träder i kraft den 1 augusti 2004, så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 24 juni 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet och Europeiska rymdorganet om skydd för och utbyte av säkerhetsklassificerad information (586/ 2004) träder i kraft den 1 augusti 2004.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 95/2004)

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.