626/2004

Given i Helsingfors den 7 juli 2004

Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen av den 2 april 2004 om ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (235/2004):

1 §

Lagen av den 2 april 2004 om ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (235/2004) träder i kraft den 15 juli 2004.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2004.

Helsingfors den 7 juli 2004

Minister
Jan-Erik Enestam

Överinspektör
Markus Lounela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.