621/2004

Given i Helsingfors den 30 juni 2004

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Tove Jansson och barnkulturen

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen av den 27 mars 1998 om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

Till minnet av Tove Jansson präglas ett jubileumsmynt för Tove Jansson och barnkulturen med valören 10 euro.

2 §

Jubileumsmyntet är av silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 38,6 ± 0,1 millimeter och dess vikt 27,4 ± 0,5 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens och direktören för Ab Myntverket i Finlands släktnamnsinitialer M och M.

5 §

Jubileumsmyntets präglar framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns i mitten till vänster ansiktet i relief, och ovanför och till höger om det uppifrån ned en horisont, en palett, en halvmåne och en segelbåt i relief. Uppifrån till vänster och ned till höger finns i bågform relieftexten TOVE JANSSON och till höger i bågform årtalen 1914 - 2001.

På myntets valörsida finns i mitten i relief tre muminfigurer i olika ställningar orsakade av en virvel. Uppifrån till vänster och ned till höger löper längs kanten i relief texten SUOMI FINLAND och präglingsåret 2004. Uppe till höger finns i bågform värdebeteckningen 10 € i relief.

6 §

En del av jubileumsmynten med valören 10 euro kan vara specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

7 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntets präglar framgår av de originalpräglar och originalarbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2004.

Helsingfors den 30 juni 2004

Finansminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.