620/2004

Given i Helsingfors den 29 juni 2004

Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 2003/118/EG av den 5 december 2003 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande gränsvärden för resthalter av acefat, 2,4-D och parationmetyl.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2004.

Kommissionens direktiv 2003/118/EG (32003L0118); EGT nr L 327, 16.12.2003, s. 25

Helsingfors den 29 juni 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.