615/2004

Given i Helsingfors den 24 juni 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 20 december 2001 om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (1405/2001) 1 punkten i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 101/2004 som följer:Denna förordning träder i kraft den 9 juli 2004 och den tillämpas första gången vid fördelningen av de kostnader som hänför sig till år 2004.

Helsingfors den 24 juni 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Matematiker Pirjo
Moilanen

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.