610/2004

Utgiven i Helsingfors den 23 juni 2004

Statsrådets förordning om televisionsavgifter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § lagen den 9 oktober 1998 om statens televisions- och radiofond (745/1998):

1 §
Storleken på televisionsavgiften

Storleken på televisionsavgiften är:

49,35 euro för tre månader

97,60 euro för sex månader

193,95 euro för tolv månader.

Kommunikationsverket fakturerar televisionsavgiften enligt televisionsanvändarens anmälan i förskott i poster på tre, sex eller tolv månader.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 22 maj 2003 om televisionsavgifter (387/2003).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 juni 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Kommunikationsråd
Ismo Kosonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.