607/2004

Utfärdat i Helsingfors den 23 juni 2004

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställighet av gemenskapens lagstiftning gällande mul- och klövsjuka

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om verkställighet av gemenskapens lagstiftning gällande mul- och klövsjuka 7/VLA/2004 23.6.2004 1.7.2004

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärväsendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

Rådets direktiv 2003/85/EG (32003L0085), EUT nr L 306, 22.11.2003, s. 1

Helsingfors den 23 juni 2004

Regeringsråd
Maija Salo

Regeringssekreterare
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.