606/2004

Utfärdat i Helsingfors den 23 juni 2004

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav gällande tjursperma

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om djurhälsokrav gällande tjursperma 6/VLA/2004 23.6.2004 1.7.2004

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärväsendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

Rådets direktiv 88/407/EEG, (31988L0407), EGT nr L 194, 22.7.1988, s. 10
Rådets direktiv 90/120/EEG, (31990L0120), EGT nr L 71, 17.3.1990, s. 37
Rådets direktiv 93/60/EEG (31990L0060), EGT nr L 186, 28.7.1993, s. 28
Rådets direktiv 2003/43/EG (32003L0043), EUT nr L 143, 11.6.2003, s. 23

Helsingfors den 23 juni 2004

Regeringsråd
Maija Salo

Regeringssekreterare
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.