595/2004

Given i Helsingfors den 23 juni 2004

Statsrådets förordning om ändring av 8 och 184 § i förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen av den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/1970) 8 § 1 mom. och 184 § 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 1 mom. i förordning 134/1998 och 184 § 2 mom. i förordning 921/1979, som följer:

8 §

Till Karelens stift hör: Idensalmi, Ilomants, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Rautalampi, S:t Michels, Taipale och Varkaus församlingar, samt Valamo och Lintula kloster.


184 §

Valkretsarna är följande:

i Karelens stift mellersta valkretsen, till vilken hör Idensalmi, Jyväskylä, Kuopio, Rautalampi, St Michels och Varkaus församlingar med Kuopio stad som valförrättningsort, och östra valkretsen, till vilken hör Ilomantsi, Joensuu, Lieksa, Nurmes och Taipale församlingar med Joensuu stad som valförrättningsort;

i Helsingfors stift Helsingfors valkrets, till vilken hör Helsingfors församling med Helsingfors stad som valförrättningsort och södra valkretsen, till vilken hör Fredrikshamns, Kotka, Lahti, Tammerfors, Tavastehus, Villmanstrands och Åbo församlingar med Lahti stad som valförrättningsort; samt

i Uleåborgs stift Lapplands valkrets, till vilken hör Kajana, Kiuruvesi, Lapplands, Uleåborgs och Vasa församlingar med Uleåborgs stad som valförrättningsort.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 23 juni 2004

Kulturminister
Tanja Karpela

Äldre regeringssekreterare
Tuula Lybeck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.