590/2004

Given i Nådendal den 24 juni 2004

Lag om ändring av 35 § i lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1999 om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999) 35 § som följer:

35 §
Överföring av behörighet i ärenden som gäller strukturfonderna

Undervisningsministeriet kan överföra sin behörighet i ärenden som avses i 22 § 1 mom. i denna lag till utbildningsstyrelsen och länsstyrelserna. Bestämmelser om överföring av behörighet utfärdas genom förordning av undervisningsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet kan överföra sin behörighet i ärenden som avses i 22 § 1 mom. i denna lag till länsstyrelserna. Bestämmelser om överföring av behörighet utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

RP 68/2004
FvUB 8/2004
RSv 91/2004

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.