566/2004

Given i Nådendal den 24 juni 2004

Lag om upphävande av 11 § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 11 § i lagen av den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Lagen tillämpas första gången på de uppgifter som lämnas för 2004.

RP 57/2004
FiUB 4/2004
RSv 63/2004

Nådendal den 24 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.