540/2004

Utfärdat i Helsingfors den 16 juni 2004

Undervisningsministeriets beslut om anteckning av en ändring av samfundsordningen för religionssamfundet Jumalan seurakunta (Guds församling) i registret över religionssamfund

Religionssamfundet Jumalan seurakunta (Guds församling) har för anteckning i registret över religionssamfund meddelat att det ändrat 1, 3, 8 och 10 § i samfundets samfundsordning som följer:

1 §

Samfundets namn är Linkkiseurakunta och dess hemort är Jyväskylä stad.

3 §

Församlingsorgan är nationella mötet, nationella styrelsen, nationella ekonomikommittén och nationella förvaltaren. Nationella förvaltaren utnämns till sin uppgift av samfundets internationella högkvarter.

8 §

Den nationella förvaltaren är högsta ansvarig för samfundets förvaltning och utnämns av samfundets internationella allmänna möte på framställning av högsta förvaltaren. Den nationella förvaltaren utnämner den nationella kassören och den nationella sekreteraren samt lokalförsamlingarnas pastorer och predikanter.

10 §

Om samfundet efter beslut av det nationella mötet upphör med sin verksamhet beslutar församlingens medlemmar vid mötet om överlåtande av församlingens återstående egendom till ett samfund som har som syfte att utbreda evangelium eller att utöva välgörenhet.


Undervisningsministeriet har prövat detta ärende.

Med stöd av 34 § i religionsfrihetslagen (453/2003) har undervisningsministeriet behandlat anmälan enligt den tidigare lagen. Ändringarna i samfundsordningen har utarbetats enligt den genom nämnda lag upphävda religionsfrihetslagen (267/1922).

På basis av detta har undervisningsministeriet godkänt ändringen av samfundsordningen för anteckning i registret över religionssamfund.

Helsingfors den 16 juni 2004

Kulturminister
Tanja Karpela

Överinspektör
Joni Hiitola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.