533/2004

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Statsrådets förordning om ändring av 23 och 32 § i förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 23 § 1 mom. och 32 § 3 mom., sådana de lyder i förordning 670/1997, som följer:

23 §
Totalmassan på kombination av bil och släpvagn

1. Totalmassan för en fordonskombination bestående av en bil och en släpvagn får inte, när den framförs på väg, överskrida följande värden, varvid en axel där den massa som belastar axeln är mindre än fem ton inte beaktas när antalet räknas:

a) kombination av bil och påhängsvagn 48 t
b) kombination av bil och medelaxelsläpvagn 44 t
c) kombination av bil och egentlig släpvagn eller kombination av bil, dolly och påhängsvagn eller kombination av bil, påhängsvagn och på den kopplad annan påhängsvagn eller kombination av bil, påhängsvagn och medelaxelsläpvagn:
fyraxlad 36 t
femaxlad 44 t
sexaxlad 53 t
minst sjuaxlad 60 t

32 §
Koppling av släpfordon till bil

3. Om kombinationens längd är högst 22,00 meter, får till en lastbil (kategori N2 och N3) kopplas en påhängsvagn, medelaxelsläpvagn, egentlig släpvagn eller släpanordning. Om kombinationens längd överstiger 22,00 meter, får till en lastbil kopplas en egentlig släpvagn, en påhängsvagn kopplad till en dolly, en påhängsvagn och på den kopplad annan påhängsvagn eller en påhängsvagn och till den kopplad medelaxelsläpvagn. Dragbilen, en eventuell dolly och släpvagnarna i en kombination vars fasta strukturs längd överstiger 22,00 meter bör vara försedda med låsningsfria bromsar. En påhängsvagn med boggi som kopplats med hjälp av en dolly bör vara försedd med minst två fasta axlar.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

Helsingfors den 16 juni 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.