504/2004

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Lag om ändring av 2 § i lagen om Statens konstmuseum

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 juni 2000 om Statens konstmuseum (566/2000) 2 § som följer:

2 §

Statens konstmuseum leds av en överdirektör. Statens konstmuseum har en arbetsordning, som fastställs av överdirektören.

Överdirektören avgör de ärenden som skall avgöras vid Statens konstmuseum, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman vid museet skall avgöra dem. Genom förordning av statsrådet bestäms vilka ärenden som i arbetsordningen inte kan uppdras åt andra tjänstemän att avgöra.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 30/2004
KuUB 6/2004
RSv 62/2004

Helsingfors den 16 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.