488/2004

Given i Helsingfors den 11 juni 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De i London den 12 december 2002 gjorda ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), vilka riksdagen godkänt den 8 juni 2004 och vilka republikens president godkänt den 11 juni 2004 träder i kraft den 1 juli 2004 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 11 juni 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (484/2004) träder i kraft den 1 juli 2004.

3 §

Med undantag av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen är bestämmelserna i ändringarna av bilagan till konventionen i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 80/2004)

Helsingfors den 11 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.