453/2004

Given i Helsingfors den 4 juni 2004

Lag om ändring av 4 § lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 februari 1975 om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon (151/1975) 4 § 1 mom. som följer:

4 §

I fråga om förbehandling, återvinning eller behandling och annan avfallshantering av skrotfordon som skall flyttas gäller vad som föreskrivs i avfallslagen (1072/1993) och med stöd av den.Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 152/2003
MiUB 4/2004
RSv 39/2004
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG (31994L0062); EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 10, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (32000L0053); EGT nr L 269, 21.10.2000, s. 34, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG (32002L0096); EGT nr L 37, 13.2.2003, s. 24

Helsingfors den 4 juni 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.