414/2004

Given i Helsingfors den 14 maj 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 21 december 2000 om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner (1176/2000) bilaga 2, sådan den lyder i förordningarna 96/2003, 752/2003 och 1077/2003, som följer:


Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2004, och den tillämpas första gången vid fördelningen av kostnader som hänför sig till år 2004.

Helsingfors den 14 maj 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Harri Isokorpi

Bilaga 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.