386/2004

Given i Helsingfors den 13 maj 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om patent- och registerstyrelsen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i förordningen av den 21 augusti 1992 om patent- och registerstyrelsen (799/1992) 4 § 1 mom. 4 punkten och 8 § 1 mom., sådana de lyder i förordning 1368/1994 samt

fogas till 12 §, sådan den lyder i förordning 479/1998, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

4 §

Direktionen har till uppgift att


4) på förslag av generaldirektören utnämna överdirektören och linjedirektörerna, vilka är industrirättsråd,


8 §

Överdirektören, linjedirektörerna och övriga chefer för enheterna biträder generaldirektören vid ledningen av ämbetsverket.


12 §

Av överdirektören krävs högre högskoleexamen, förtrogenhet med ämbetsverkets förvaltningsområde och kännedom om näringslivet samt i praktiken påvisad ledarförmåga.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004.

Helsingfors den 13 maj 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.