327/2004

Given i Helsingfors den 29 april 2004

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 27 mars 2002 om ändring av förordningen om användning av fordon på väg (230/2002) ikraftträdelsebestämmelsens 2 mom. som följer:


2. Den bestämmelse i 25 § 2 mom. som gäller bredden på fordon som inte är temperaturkontrollerade i en över 22 meter lång fordonskombination träder i kraft den 1 januari 2007. På fordon försedda med ny karosskonstruktion tillämpas bestämmelsen dock från den 1 oktober 2004.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2004.

Helsingfors den 29 april 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.