319/2004

Given i Helsingfors den 30 april 2004

Lag om ändring av 14 a kap. lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 14 a kap. 4 §, sådan den lyder i lag 305/1998, samt

ändras 14 a kap. 3 §, sådan den lyder i lag 1542/2001, som följer:

14 a kap.

Konkurrens och marknadsföring

3 §

Konkurrensverket skall begära ett utlåtande av Försäkringsinspektionen när det behandlar en konkurrensbegränsning som huvudsakligen gäller försäkringsverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

RP 11/2004
EkUB 8/2004
RSv 47/2004
Rådets förordning (EG) nr 1/2003; EGT nr L 1, 4.1.2003, s. 1―25

Helsingfors den 30 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.