307/2004

Given i Helsingfors den 30 april 2004

Lag om ändring av 8 kap. 1 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 8 kap. 1 § som följer:

8 kap.

Särskilda arbetskraftspolitiska begränsningar för arbetsmarknadsstöd

1 §
Utlänning

En person som inte är finsk medborgare har rätt till arbetsmarknadsstöd enligt denna lag, om han eller hon har obegränsad rätt att utföra förvärvsarbete på basis av en för Finland bindande internationell överenskommelse eller med stöd av ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd av kontinuerlig karaktär som beviljats på grund av familjeband.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

I fråga om en utlänning vars rätt att utföra förvärvsarbete i Finland bestäms enligt utlänningslagen av den 22 februari 1991 (378/1991) tillämpas de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 44/2004
AjUB 3/2004
RSv 49/2004

Helsingfors den 30 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.