284/2004

Given i Helsingfors den 22 april 2004

Statsrådets förordning om ändring av 3 § 9 punkten i reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet för statsrådet av den 3 april 2003 (262/2003) 3 § 9 punkten som följer:

3 §
Allmänna ärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


9) åtgärder i anslutning till ärenden som skall avgöras inom Europeiska unionen och ärenden som i fråga om sitt innehåll och sina verkningar kan jämställas med dem, om åtgärderna förutsätter beslut av statsrådet,Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.

Helsingfors den 22 april 2004

Statsminister
Matti Vanhanen

Regeringsråd
Seija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.