250/2004

Given i Helsingfors den 7 april 2004

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 5 och 14 § handels- och industriministeriets förordning

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets arbetsordning av den 1 februari 2002 (99/2002) 5 och 14 § som följer:

3 kap.

Ministeriets organisation

5 §
Verksamhetsenheterna

Verksamhetsenheter vid ministeriet är näringsavdelningen, energiavdelningen, marknadsavdelningen, teknologiavdelningen och enheten för statens ägarpolitik, som jämställs med en avdelning, samt såsom andra verksamhetsenheter som står utanför avdelningarna och som direkt lyder under kanslichefen förvaltningsenheten, ekonomienheten, revisionsenheten och kommunikationsenheten.

14 §
Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten bistår ministeriets ledning, avdelningar och enheter i den externa och interna kommunikationen. Enheten svarar för planeringen, koordineringen, realiserandet och utvecklandet av kommunikationen.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 2004.

Helsingfors den 7 april 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Kanslichef
Erkki Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.