241/2004

Given i Helsingfors den 1 april 2004

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 6 § statsrådets förordning om handels- och industriministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 12 juni 2003 (467/2003) 3 § och 6 § 5―6 punkterna samt

fogas till 6 § nya 7―9 punkter som följer:

3 §
Ministeriets organisation

Verksamhetsenheter vid ministeriet är näringsavdelningen, energiavdelningen, marknadsavdelningen, teknologiavdelningen och enheten för statens ägarpolitik, som jämställs med en avdelning, samt såsom andra verksamhetsenheter som står utanför avdelningarna förvaltningsenheten, ekonomienheten, revisionsenheten och kommunikationsenheten.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är


5) för regeringssekreterarna juris kandidatexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

6) för utvecklingschefen, utbildningschefen, ekonomichefen, chefen för informationstjänsten, forskningschefen, planeringschefen och kommunikationschefen högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

7) för specialsakkunniga, specialforskarna, gruvöverinspektören, överingenjörerna, överinspektörerna samt övertranslatorerna och translatorerna högre högskoleexamen,

8) för informatörerna, forskarna och planerarna högskoleexamen, samt

9) för övriga tjänstemän sådan examen eller utbildning som tjänsten kräver.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 2004.

Helsingfors den 1 april 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Äldre regeringssekreterare
Kari Mäkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.