199/2004

Given i Helsingfors den 24 mars 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 19 december 1997 om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256/1997) 31 § 4 mom. samt 36 och 37 §, av dem 31 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 813/2003, som följer:

31 §
Minimikrav för maskinchefs behörighet

Maskinchefen på ett fartyg vars maskineffekt är minst 350 kW men under 750 kW och som går i närfart på Östersjön skall inneha maskinskötarbrev samt ha fullgjort sjötjänst i maskinbefälsuppgifter under minst 12 månaders tid. Maskinchefen på ett fartyg vars maskineffekt är minst 750 kW men under 1 500 kW och som går i närfart på Östersjön skall inneha vaktmaskinmästarbrev samt ha fullgjort sjötjänst som vaktmaskinmästare under minst 12 månaders tid. Maskinchefen på ett fartyg vars maskineffekt är minst 350 kW men under 1 500 kW och som går i annan närfart skall inneha vaktmaskinmästarbrev samt ha fullgjort sjötjänst som vaktmaskinmästare under minst 12 månaders tid.


36 §
Behörighetsbrev för matros och maskinman

För behörighetsbrev för matros krävs

1) minst 18 års ålder,

2) matrosutbildning samt

3) 6 månaders sjötjänst i allmän tjänst på däcks- eller maskinavdelning på handelsfartyg vars bruttodräktighet är minst 200 och vars maskineffekt är minst 350 kW.

För behörighetsbrev för maskinman krävs

1) minst 18 års ålder,

2) maskinmansutbildning samt

3) 6 månaders sjötjänst i allmän tjänst på däcks- eller maskinavdelning på handelsfartyg vars bruttodräktighet är minst 200 och vars maskineffekt är minst 350 kW.

37 §
Behörighetsbrev för båtsman och reparatör

För behörighetsbrev för båtsman krävs

1) behörighetsbrev för matros,

2) båtsmansutbildning samt

3) minst 6 månaders sjötjänst som börjat efter det att behörighetsbrev för matros erhållits och som fullgjorts i allmän tjänst på däcks- eller maskinavdelning på handelsfartyg vars bruttodräktighet är minst 200 och vars maskineffekt är minst 350 kW.

För behörighetsbrev för reparatör krävs

1) behörighetsbrev för maskinman,

2) reparatörsutbildning samt

3) minst 6 månaders sjötjänst som börjat efter det att behörighetsbrev för maskinman erhållits och som fullgjorts i allmän tjänst på däcks- eller maskinavdelning på handelsfartyg vars bruttodräktighet är minst 200 och vars maskineffekt är minst 350 kW.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

Helsingfors den 24 mars 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringssekreterare
Pekka Kouhia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.