191/2004

Given i Helsingfors den 5 mars 2004

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om dietiska produkter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

fogas till handels- och industriministeriets förordning av den 4 juli 2000 om dietiska produkter (622/2000) en ny 4 b §, till bilaga 3, sådan den lyder i handels- och industriministeriets förordning 220/2002, vissa nya kemiska föreningar, samt en ny bilaga 4 som följer:

4 b §

Utan hinder av vad som bestäms i 4 a § får även de kemiska föreningar som räknas upp i bilaga 4 användas som källor till näringsämnen som tillsätts i dietiska produkter. Dietiska produkter som innehåller nämnda kemiska föreningar får saluföras fram till den 31 december 2006.


Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2004.

Kommissionens direktiv 2004/5/EG (32004L0005); EGT nr L 14, 21.1.2004, s. 19―20 och 2004/6/EG (32004L0006); EGT nr L 15, 22.1.2004, s. 31―33

Helsingfors den 5 mars 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Anna Lemström

Bilaga 3

KEMISKA FÖRENINGAR SOM FÖR SÄRSKILDA NÄRINGSÄNDAMÅL FÅR TILLSÄTTAS I DIETISKA PRODUKTER

Förteckning 1. Klass 2. Mineraler

KALCIUM


- sulfat


Förtecknig 1. Klass 4. Karnitin och taurin


- L-karnitin-L-tartrat


Förteckning 2. Klass 3. Aminosyror


- L-serin

- L-arginin-L-aspartat

- L-lysin-L-aspartat

- L-lysin-L-glutamat

- N-acetyl-L-cystein

- N-acetyl-L-metionin

Bilaga 4

KEMISKA FÖRENINGAR SOM, UTÖVER DE KEMISKA FÖRENINGAR SOM NÄMNS I BILAGA 3, FÖR SÄRSKILDA NÄRINGSÄNDAMÅL FÅR TILLSÄTTAS I DIETISKA PRODUKTER

Klass 1.Vitaminer

E-VITAMIN

- D-alfatokoferyl polyetylenglykol 1000 succinat

Klass 2. Mineraler

BOR

- borsyra

- natriumborat

KALCIUM

- aminosyrekelat

- pidolat

KROM

- aminosyrekelat

KOPPAR

- aminosyrekelat

JÄRN

- ferrohydroxid

- ferropidolat

- aminosyrekelat

SELEN

- berikad jäst

MAGNESIUM

- aminosyrekelat

- pidolat

MANGAN

- aminosyrekelat

ZINK

- aminosyrekelat

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.