143/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 75 § lagen om bostadsrättsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 november 1994 om bostadsrättsföreningar (1072/1994) 75 § 4 mom. som följer:

75 §
Konkurs

Återstår ingen egendom när konkursen avslutas, har föreningen upplösts när slutredovisningen i konkursen har godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål för registrering göra anmälan om föreningens upplösning till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för registrering.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 153/2003
LaUB 8/2003
RSv 131/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.