142/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 19 kap. 31 § lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) 19 kap. 31 § 2 mom. som följer:

19 kap.

Likvidation, upplösning, avregistrering, sanering och konkurs

31 §
Konkurs

Om tillgångar inte finns när konkursen avslutas, är andelslaget upplöst så snart slutredovisningen i konkursen har godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål göra anmälan om upplösningen till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för registrering.Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 153/2003
LaUB 8/2003
RSv 131/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.