138/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 100 a § lagen om företagssanering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 januari 1993 om företagssanering (47/1993) 100 a §, sådan den lyder i lag 794/1998, som följer:

100 a §
Företagssaneringsregister

I fråga om registret över ärenden som gäller saneringsförfarande bestäms särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 153/2003
LaUB 8/2003
RSv 131/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.