78/2004

Given i Helsingfors den 4 februari 2004

Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2004

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998):

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2004 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2004 används följande utdelning:

Statsskatt 36,92 %
Kommunalskatt 55,16 %
Kyrkoskatt 3,35 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie 4,57 %
3 §

För redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2004 beräknas kommunernas utdelning så, att den kommunalskatt som skall betalas enligt den verkställda beskattningen för 2002 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2004. Den på detta sätt erhållna kommunalskatt som skall betalas rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2003 och den 1 januari 2002. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen kyrkoskatt som skall betalas avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av församlingens inkomstskattesats för 2004.

Innan kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas utdelning beräknas justeras den kommunalskatt som skall betalas och den kyrkoskatt som skall betalas på följande sätt:

Kommun och evangelisklutherska församling Nedsättning av kommunalskatt, euro Nedsättning av kyrkoskatt, euro
Finby 290 000 28 600
Esbo 12 400 000 730 000
Halikko 700 000 60 000
Haukipudas 391 000 31 700
Ilomants 6 750 580
Joensuu 323 000 25 300
Lovisa 20 900 1 750
Lundo 126 400 8 550
Muurla 215 100 22 150
Nådendal 249 500 18 900
Pertteli 79 800 6 850
Salo 2 812 000 182 000
Tavastkyro 43 300 3 650
Viitasaari 73 400 4 950
Åbo 610 000 34 800
4 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2004.

Helsingfors den 4 februari 2004

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.