47/2004

Given i Helsingfors den 22 januari 2004

Statsrådets förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

fogas till sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/1963) en ny 42 § i stället för den 42 § som upphävts genom lag 731/2001 som följer:

42 §

Skatteförvaltningen redovisar till Folkpensionsanstalten de sjukförsäkringspremier som uppbärs hos begränsat skattskyldiga liksom också den andel av intäkterna av källskatten som avses i 34 § 3 mom. sjukförsäkringslagen i samband med redovisningen av försäkringsavgifter i juni året efter det till vilket sjukförsäkringspremierna och källskatten hänför sig.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

Denna förordning tillämpas på sjukförsäkringspremier och källskatter som uppbärs den 1 januari 2004 och därefter.

Helsingfors den 22 januari 2004

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.