46/2004

Given i Helsingfors den 22 januari 2004

Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963), sådant det lyder i lag 574/2000:

1 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som betalts för 2004 utan särskild debitering anses fördelade enligt följande:

1) om staten, andra statliga inrättningar än de affärsverk på vilka lagen om statens affärsverk (627/1987) tillämpas eller landskapet Åland är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
6,814 57,969 42,031

2) om en kommun, en samkommun eller ett kommunalt affärsverk, den evangelisklutherska kyrkan, dess församling eller kyrkliga samfällighet eller det ortodoxa kyrkosamfundet eller dess församling är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
4,014 59,791 40,209

3) om någon annan än en i 1 eller 2 punkten avsedd arbetsgivare är löneutbetalare

arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent folkpensionsavgift % sjukförsäkringsavgift %
2,964 45,547 54,453
5,164 68,745 31,255
6,064 73,384 26,616
2 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som betalts för 2004 på basis av debitering anses fördelade enligt följande:

1) folkpensionsavgift 53,8 %
2) sjukförsäkringsavgift 46,2 %
3 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som betalts för 2003 och tidigare år och som influtit under 2004 anses fördelade enligt följande:

1) folkpensionsavgift 54,8 %
2) sjukförsäkringsavgift 45,2 %
4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

Förordningen tillämpas även på arbetsgivares socialskyddsavgifter som har debiterats före förordningens ikraftträdande och som har influtit den 1 januari 2004 eller därefter.

Helsingfors den 22 januari 2004

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.