33/2004

Given i Helsingfors den 22 januari 2004

Statsrådets förordning om upphävande av 12 § tullförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av finansministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 12 § tullförordningen den 31 december 1994 (1543/1994).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 22 januari 2004

Finansminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Jukka M. Kekkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.