16/2004

Given i Helsingfors den 20 januari 2004

Lag om ändring av 2 § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) ett nytt 3 mom. i stället för det 3 mom. som upphävts genom lag 1044/1999 som följer:

2 §

Bestämmelser om skötseln av pensionsskyddet enligt denna lag i ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag finns i lagen om fusion av pensionskassan enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare med arbetspensionsförsäkringsbolaget enligt lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (14/2004).


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2004.

RP 131/2003
ShUB 21/2003
RSv 82/2003

Helsingfors den 20 januari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.