12/2004

Given i Helsingfors den 20 januari 2004

Lag om ändring av 4 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 4 kap. 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag 522/1998, som följer:

4 kap.

Värdepappershandel och tillhandahållande av investeringstjänster

5 §

Värdepappersförmedlaren får inte pantsätta eller för egen räkning överlåta värdepapper som tillhör en kund utan kundens särskilda skriftliga samtycke. Värdepappersförmedlaren får dock pantsätta eller överlåta värdepapper som denne fått som pant av kunden och som panthavaren får förfoga över enligt lagen om finansiella säkerheter (11/2004).Denna lag träder i kraft den 1 februari 2004.

RP 133/2003
EkUB 9/2003
RSv 121/2003

Helsingfors den 20 januari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.