1382/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för anskaffning av terminalutrustning för myndighetsradionätet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §

Av anslaget under moment 26.01.23 i tilläggsbudgeten för 2003 skall det anslag som anvisats för social- och hälsovårdsministeriet omvändas för betalning av statsunderstöd för de kostnader som anskaffningen av utrustning för myndighetsradionätet orsakar kommunernas och samkommunernas social- och hälsovård.

2 §

Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer om fördelningen av understöden länsvis. Då beslut fattas om fördelningen skall mängden ansökningar i varje län och behovet av att utveckla myndighetsradionätet beaktas.

3 §

Understödet beviljas på ansökan kommuner samt samkommuner inom social- och hälsovården för anskaffningar som dessa genomfört i enlighet med 1 §.

Understödet är 50 procent, dock högst 500 euro, av anskaffningskostnaderna. Som kostnader beaktas anskaffningspriset för terminal, laddare och antenn.

4 §

Ansökan om understöd skall ges in till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beviljar och betalar statsunderstödet.

5 §

Länsstyrelsen betalar understödet i en post efter att terminalen införskaffats och slutredovisningarna lämnats in till länsstyrelsen.

6 §

Utgående från kommunernas och samkommunernas utredningar sammanställer länsstyrelsen en rapport om användningen av understöden inom länets område.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 30 december 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Päivi Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.