1376/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 22 december 2003 genom brevväxling ingångna överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond tillämpas provisoriskt från den 22 december 2003 så som därom har överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 7 januari 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 79/2003)

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.