1370/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2004 (807/2003) 2 och 5 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § i förordning 807/2003 och 5 § i förordning 976/2003, som följer:

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

Socialvård € Hälsovård €
0 – 6-åringar 4 290,02 538,40
7 – 64-åringar 307,91 612,39
65 – 74-åringar 571,75 1 451,12
75 – 84-åringar 3 492,29 2 798,77
personer som fyllt 85 år 9 757,32 4 858,85
5 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 491,42 euro per kommuninvånare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 30 december 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Avdelningschef
Arto V. Klemola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.