1365/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av 2 a § lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 2 a §, sådan den lyder i lag 1291/2002, som följer:

2 a §
Tillämpning av annan lagstiftning

Vid behandlingen av en lagstadgad förmån som en arbetslöshetskassa beviljat eller en fråga som gäller medlemskap i en arbetslöshetskassa iakttas språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 141/2003
AjUB 8/2003
RSv 122/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.