1342/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om sjömanspensioner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 12 april 1991 om sjömanspensioner (654/1991) 6 och 8 § som följer:

6 §

I fråga om bestämmande av behörig pensionsanstalt och avgörande av pensionsansökningar i en behörig pensionsanstalt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 12 och 12 a―12 d § förordningen om pension för arbetstagare (183/1962).

8 §

Vid tillämpningen av denna förordning skall i tillämpliga delar dessutom gälla vad som föreskrivs i 11, 16, och 17 § förordningen om pension för arbetstagare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 30 december 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.