1340/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen den 7 november 1969 om pension för lantbruksföretagare (667/1969) 9 och 10 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 9 § i förordning 1661/1993 och 10 § i förordningarna 1327/1990 och 1086/1997, samt

ändras 8 och 11 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § i förordningarna 108/1985 och 1509/1995 och 11 § i förordning 657/1991, som följer:

8 §

Blanketten för pensionsansökan, formuläret för läkarutlåtande som behövs för invalidpension samt formuläret för intyg från arbetskraftsmyndigheten, arbetslöshetskassan och folkpensionsanstalten, som behövs för arbetslöshetspension, fastställs av pensionsskyddscentralen.

11 §

I fråga om bestämmande av behörig pensionsanstalt och avgörande av pensionsansökningar i en behörig pensionsanstalt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 12 och 12 a―12 d § förordningen om pension för arbetstagare (183/1962).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 30 december 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.