1339/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 15 november 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (870/1985) 3 och 4 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § i förordning 659/1991 och 4 § i förordning 1510/1995, som följer:

3 §

I fråga om bestämmande av behörig pensionsanstalt och avgörande av pensionsansökningar i en behörig pensionsanstalt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 12 och 12 a―12 d § förordningen om pension för arbetstagare (183/1962).

4 §

I övrigt skall vid verkställigheten av pensionslagen i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs i 6, 8, 11, 13, 15―17, 23 och 23 a § förordningen om pension för arbetstagare samt i 3 och 6 § och 19 § 1 mom. förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/1962).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 30 december 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.