1338/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/1962) 12 och 14 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 12 § i förordning 1084/1997 och 14 § i förordning 1658/1993, samt

ändras 11 och 13 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 11 § i förordningarna 107/1985 och 1507/1995 och 13 § i förordning 656/1991, som följer:

11 §

Blanketten för pensionsansökan, formuläret för läkarutlåtande som behövs för invalidpension samt formuläret för intyg från arbetskraftsmyndigheten, arbetslöshetskassan och folkpensionsanstalten, som behövs för arbetslöshetspension, fastställs av pensionsskyddscentralen.

13 §

I fråga om bestämmande av behörig pensionsanstalt och avgörande av pensionsansökningar i en behörig pensionsanstalt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 12 och 12 a―12 d § förordningen om pension för arbetstagare (183/1962).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 30 december 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.