1257/2003

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 2003

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har ändrat sitt beslut den 27 januari 2003 om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (53/2003) rubriken i kapitel 2 samt 10 § i momentet samt fogat en ny 3 a § enligt följande:


2 kap.

Förskottsinnehållning på gemensamma prestationer, sjöarbetsinkomst och utlandsarbetsinkomst


3 a §

Förskottsinnehållningen på utlandsarbetsinkomst som avses i 77 § inkomstskattelagen verkställs enligt 1,5 % på lönen av en i Finland försäkrad person. Som grund för förskottsinnehållningen används den i 33 § 1 momentet sjukförsäkringslagen (703/2003) avsedda försäkringslönen, förutsatt att försäkringslönen har fastställts mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Om någon försäkringslön inte har fastställts, verkställs förskottsinnehållningen enligt penninglönen.


10 §

Förskottsinnehållningen på inkomstrelaterad dagpenning och utbildningsdagpenning som är lika stor som inkomstrelaterad dagpenning och vilka utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), utbildningsstöd som är lika stort som inkomstrelaterad dagpenning och som utbetalas med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) samt på startpeng enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) skall verkställas enligt bestämmelserna i 4, 5 eller 6 § förordningen om förskottsuppbörd enligt de innehållningsprocent som fastställts för lön, ökade med två procentenheter. Om den inkomstrelaterade dagpenningen, utbildningsdagpenningen eller utbildningsstödet utbetalas förhöjda, skall de innehållningsprocent som fastställts för lön med avvikelse från det ovanstående dock ökas med fyra procentenheter. Med undantag för 0-procentsatsen förhöjs även innehållningsprocent på graderade skattekort med 2 procentenheter. Innehållningsprocenten på ett ändringsskattekort som skattebyrån med stöd av 18 § lagen om förskottsuppbörd utfärdat för här avsedda förmåner förhöjs inte.


13 kap.

Ikraftträdande

24 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004. Beslutet tillämpas på prestationer som utbetalas från och med 1.1.2004.

Helsingfors den 17 december 2003

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.